Skocz do zawartości
UpishDzonny

Regulamin Regulamin JailBreak

Rekomendowane odpowiedzi


Zasady ogólne:

 

1.1. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia cię z brania odpowiedzialności.
1.2. Każdy gracz, jak i administrator musi się stosować do regulaminu. (nie ma wyjątków)
1.3. Zakaz reklamowania innej sieci/innego serwera.
1.4. Zakaz podszywania się pod administratora/gracza

 

Zasady ogólne gry:

 

2.1. Zakaz nadużywania chatu głosowego w tt bez posiadania mutacji.
2.2. Zakaz wyzywania/obrażania graczy/adminów oraz zakaz wyśmiewania się z adminów/graczy.
2.3. Zakaz używania wulgaryzmów przed 22:00 i po 8:00.
2.3. Zakaz używania autobh na ganianym i chowanym.
2.4. Zakaz bawienia się komendami.
2.5. Zakaz bugowania broni/granatów/mapy.
2.6. Zakaz podawania czyiś danych osobowych.
2.7. Zakaz podawania fałszywych informacji o regulaminie (jeżeli nie jesteś pewny - nie wypowiadaj się).
2.8. Zakaz wchodzenia na tekstury mapy, wykorzystywania bugów mapy / serwera.
2.9. Zakaz blokowania strażnika przed wyjściem z GR (strażnik musi upomnieć by odeszli, jeżeli nie zadziała to zabija).
2.10. Zakaz blokowania celi przy otwieraniu/zamykaniu.
2.11. Zakaz uciekania przed otrzymaniem kary, gdyż skutkuje to surowszą karą.
2.12. Zakaz posiadania pseudonimu, którego nie da się przeczytać.
2.13. Zakaz podpowiadania na chacie, na u@, na wszelkich komunikatorach.
2.14. Zakaz tzw. "lizania dupy" adminom lub strażnikom.
2.15. Zakaz dyskryminacji osób młodszych, wyśmiewania się z ich pochodzenia lub wyznawania.
2.16. Zakaz używania linki przez strażników podczas zabaw.
2.17. Zakaz puszczania bindów lub muzyki wszelkiego rodzaju.
2.18. Zakaz używania cl_minmodels 1"
2.19. Wszelkie bugi serwera należy zgłosić do admina, gdyż można za to otrzymać nawet nagrodę.
2.20. Na u@ należy pisać tylko konkretną sprawę.
2.21. Admin to też człowiek i ma prawo czegoś nie dopatrzeć, w takim przypadku należy złożyć skargę na osobę, którą zgłaszałeś adminowi.
2.22. Na pierwszej reakcji wszelkie zakazy/bezruch do odwołania się nie liczą i strażnik nie ma prawa zabić.
2.23. Wszystkie polecenia należy odliczać (wyjątkiem jest odwoływanie czegoś).
2.24. Na serwerze nie ma polecenia "odwołuje wam wszystko".
2.25. Na serwerze nie ma polecenia "totalny bezruch".
2.26. Zakaz używania pojazdów na zabawie (wyjątek freeday), tyczy się to do wszystkich.

 

Zasady Życzeń: 

 

3.1. Zakaz bugowania życzeń np. zabicie strażnika i wybranie życzenia.
3.2. Zakaz niepotrzebnego przedłużania poprzez np. uciekania od CT/TT - może to grozić banem na ct / brakiem życzenia.
3.3. Zakaz zabijania się CT na życzeniu.
3.4. Więzień ma nakaz sprecyzowania swojego życzenia
3.5. Życzenie może być tylko jedno.
3.6. Jeżeli więzień ma życzenie i będzie zabijał strażników, to jest to brane pod uwagę jako jego życzenie. Poprzez to strażnik nie ma prawa go zabić.
3.7. Zakaz przedłużania wybierania życzenia.
3.8. Jeżeli więzień poprosi strażnika o rzucenie broni, strażnik może potraktować to jako wybranie życzenia i może zabić więźnia.

 

Zasady Więźnia:

 

4.1. Po ożywieniu więźnia, więzień nie ma prawa się zbuntować/podnieść broni dopóki nie wróci do szeregu.
4.2. Jeżeli strażnik, który nie prowadzi będzie prowokował to więzień ma prawo go uderzyć, bez otrzymania kary. Prowadzący nie prowokuje.
4.3. Więźniowie muszą wykonywać polecenia prowadzącego.
4.4. Więzień może zostać zabity za:
> nie wykonywanie poleceń prowadzącego,
> złe wykonywanie polecenia,
> nie wykonywanie poleceń,
> złe wykonanie polecenia,
> posiadanie broni (Wyjątkiem jest niechciane i nie zamierzane otrzymanie/odziedziczenie od innego więźnia i natychmiastowe wyrzucenie) oraz rzucanie granatów stanowiących zagrożenie dla strażników,
> atakowanie strażników,
> wejście do GunRoomu,
> próbę ucieczki,
> nadużywanie mikrofonu,
> rzucenie dowolnego granatu,
> bliskie podejście do strażnika (strażnik może czuć się zagrożony),
> użycie przycisku bez pozwolenia,
> uporczywe namawianie do buntu,
> uporczywe namawianie do ucieczki.
4.5. Więzień nie może zostać zabity za POSIADANIE granatu dymnego, oślepiającego, odłamkowego bez zakazu prowadzącego.
4.6. Jeżeli prowadzący ginie to wszystko polecenia się odwołują i nowy prowadzący musi wydać nowe polecenia.
4.7. "pozycja buntu" oznacza bezruch na kucaka patrząc się maksymalnie w dół, ale można używać to tylko, gdy jest ktoś poszukiwany.
4.8. Więzień nie może być faworyzowany przez strażnika - ban na ct.
4.9. Więzień ma zakaz "lizania dupy" strażnikowi.
4.10. Więzień, który "odziedziczył" broń w wyniku śmierci strażnika lub innego więźnia ma prawo ja natychmiastowo wyrzucić, inaczej zostanie to potraktowane jako bunt. Jeżeli "odziedziczył" granat, powinien więzień poinformować strażnika o tym że posiada i za ich pozwoleniem rzucić w dowolnym kierunku (prócz kierunku strażników) ten granat.
4.11. Zakaz zabijania swoich więźniów np. terrarium.

 

Zasady Strażnika:

 

5.1. Strażnik ma obowiązek znajomości regulaminu i wykazywać chęć prowadzenia.
5.2. Zakaz robienia FK - zabijania więźniów bez powodu.
5.3. Strażnik powinien potrafić używać "/menu".
5.4. Strażnikiem może być osoba po mutacji (są wyjątki).
5.5. Polecenia do odwołania - polecenie, które strażnik wyda z przyrostkiem "do odwołania" musi odwołać by więźniowie mogli dalej wykonywać polecenia.
5.6. Polecenia zwykły bez odwołania - polecenie, które strażnik wyda bez przyrostku "do odwołania" i gdy strażnik powie polecenie przeciwne temu poleceniu jest to uznawane za wykonalne i zakaz zabicia tego więźnia (np. "Macie bezruch 3...2...1...0..." :: 3 sekundy później :: "Idziecie za mną" -- Polecenie za które nie można zabić).
5.7. Polecenia - pierwsze polecenia liczą się po  otwarciu cel i odliczeniu wydanych poleceń. Krok przed cele to nie dosłownie krok, a odległość, która pozwoli strażnikom zamknąć cele. Więzień, który przesadzi z poleceniem "krok przed cele" może zostać zabity. Strażnicy nie mogą wydać polecenie nakazujących bezpośrednie zabicie się np. wpiszcie kill w konsoli lub skok do przepaści. Polecenia muszą być zrozumiałe dla więźnia i jednoznaczne dla wszystkich, wyklucza się używanie wszelkich zamienników np. hop za skok.
5.8. Zabawa w pierwszą reakcje - na pierwszej reakcji pierwszy więzień jest wytypowany przez strażnika prowadzącego, lecz gdy był bezruch do odwołania to strażnik nie może zabić go gdy rozpoczął pierwszą reakcję. Trzeba pierw rozpocząć pierwszą reakcję, a później ją zakończyć.
5.9. Zabawa w ostatnią reakcje - ostatnia osoba ginie/dostaje karniaka (na ostatniej reakcji liczy się bezruch do odwołania).
5.10. W przypadku zrobienia FK przez strażnika, strażnik ma obowiązek ożywić więźnia lub dać mu w normalnie prowadzonej rundzie duszka/freedaya.
5.11. Strażnik stara się karniakować więźniów.
5.12. Strażnik ma obowiązek zabić więźnia, który zabił strażnika.
5.13. Strażnik stara się dawać szanse, gdy źle wykona polecenie.
5.14. Strażnik ma bezwzględny zakaz faworyzowania więźniów, wybierania swoich "przydupasów".
5.15. Zakaz podrzucania broni dla więźniów pustej/z nabojami w celu prowokacji. Nie dotyczy to zabawy kto rzuci deagla dalej.
5.16. Strażnik zabija wtedy, gdy ma 100% pewności co do przewinienia więźnia.
5.17. Strażnik nie może zadawać obrażenia więźniowi za nic, więzień ma prawo oddać bez konsekwencji.
5.18. Zakaz wprowadzania więźnia w błąd np. wydawanie poleceń przez strażnika, który nie prowadzi.
5.19. Zmiana prowadzących ma być co rundę (w miarę możliwości).
5.20. Zmiana strażników ma być co mapę (w miarę możliwości lub gdy nie ma chętnych).
5.21. Strażnik, gdy nie daje sobie rady nie może uciec sobie do ct w celu bugowania mapy.
5.22. Gdy strażnik nie ogarnia, pyta się czy chce ktoś go zastąpić i jeżeli nie ma chętnych to niestety musi prowadzić cały czas lub poprosić o zmianę mapy.
5.23. Strażnik prowadzący wydaje polecenia strażnikom i więźniom.
5.24. Strażnik stara się prowadzić kreatywnie np. wymyślać fajne zabawy, zabierać na mape.
5.25. Strażnik musi odliczać wszystkie polecenia, wyjątkiem jest odwoływanie czegoś.
5.26. Strażnik ma obowiązek powtórzenia dwukrotnie poleceń, gdy nie zrozumie jakiś więzień.
5.27. Na FD strażnicy mogą sobie zajmować max 1 pomieszczenie, jeżeli w tym pomieszczeniu nie ma więźnia.
5.28. Strażnik ma zakaz zabijania się, gdy więzień ma życzenie.
5.29. Strażnik ma zakaz zabicia więźnia, gdy ten ma życzenie i bije strażników.
5.30. Jeżeli strażnik jest pewny, że więzień ma broń musi mu dać 3 sekundy na wyrzucenie, nie liczy się zakaz trzymania broni.
5.31. Strażnik prowadzący może wymyślić swoje zabawy, jeżeli wytłumaczy zasady.
5.32. Strażnik ma zakaz resetowania HP poprzez tryb walki.
5.33. Strażnik ma zakaz kampienia w GR.
5.34. Podczas buntu nie obowiązuje FreeDamage.
5.35. Jeżeli strażnik nie wyda poleceń wciągu minuty, to więźniowie maja freedaya.
5.36. Strażnik może zabić więźnia gdy ten podejdzie za blisko, ponieważ może czuć się zagrożony. Wyjątkiem jest polecenie "chodźcie za mną".
5.37. Strażnik może zabić więźnia, gdy go okradł z broni krótkiej.
5.38. Podczas przeszukiwania:
> Więzień musi być odwrócony plecami do strażnika (czy mu się to podoba czy nie).
> Jeżeli więzień obróci się w stronę strażnika to ten ma prawo go zabić.
> Jeżeli strażnik znajdzie broń, granaty itp. musi dać więźniowi 3 sekundy na wyrzucenie broni, he itp.
5.39. Podczas zabawy strażnik ma zakaz wyjścia podczas zabawy lub specjalnie się zabić lub zbugować mapę (wyjść z ct i wejść).

 

Zasady admina:

 

6.1. Admin powinien (bezwzględnie na to czy kogoś lubi lub nie) pomagać graczom.
6.2. Admin jeżeli widzi osobę, którą nie zna w klawiszach ma obowiązek spytać się czy ma mikrofon i czy zna regulamin.
6.3. Admin ma zakaz banowania wyższego / niższego / swojego stopnia.
6.4. Admin powinien mieć obowiązkowo konto na forum.
6.5. Admin powinien być aktywny na serwerze, jak i na forum.
6.6. Admin nie ma prawa nadużywać swoich flag / chatu głosowego admina (+adminvoice).
6.7. Wszelkie sprzeczności między kolegami z administracji powinny być zgłaszane do opiekuna (Avenor'a).
6.8. Podczas blokowania / uderzania / zabijania / wyrzucania powinien podać powód, dlaczego to zrobił.
6.9. Admin nie powinien banować za "nic". Jest to surowo karane przez opiekuna.
6.10. Admin ma zakaz odblokowywania osoby prywatnie bez wyjaśnienia tego na forum lub u opiekuna.
6.11. Ktoś piszący regulamin ma obowiązek napisać w podpunkcie 6 na ile znasz regulamin [1-10] i "(Ogórki)"
6.12. Admin w CT nie może sugerować się say_team więźniów.

 

Taryfikator banów:

 

7.1. Admin sam ustala na ile zbanować osobę za złamanie regulaminu, lecz należy pamiętać, że nie należy przesadzać. Jeżeli admin nie jest pewny na ile zbanować osobę to pyta się innego administratora.

 

Regulamin By Tutys

  • Sztos! 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

fGjSWnd.png

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Przed rozpoczęciem korzystania z forum sprawdź naszą Polityka prywatności.